පෙබරවාරි
ඉරිදා සඳුදා අඟ. බදාදා බ්‍රහස් සිකු. සෙන.
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
  2024 (ඉරිදා)
  2023 (සෙනසුරාදා)
  2022 (සිකුරාදා)
  2021 (බ්‍රහස්පතින්දා)
  2020 (අඟහරුවාදා)
  2019 (සඳුදා)
  2018 (ඉරිදා)
  2017 (සෙනසුරාදා)
  2016 (බ්‍රහස්පතින්දා)
  2015 (බදාදා)

පෙබරවාරි 18, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 49 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 316 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 317).

සිදුවීම් සංස්කරණය

උපත් සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙබරවාරි_18&oldid=448135" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි