පෙබරවාරි 18, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 49 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 316 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 317).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙබරවාරි_18&oldid=393730" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි