පෘතුගීසි භාෂාව

පෘතුගීසි භාෂාව (ඉංග්‍රීසි:  Portuguese language),(පෘතුගීසි:Idioma Portugues) පෘතුගාලයේ ජනයාගේ භාෂාවයි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෘතුගීසි_භාෂාව&oldid=476983" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි