පෘතුග්‍රීසි භාෂාව (ඉංග්‍රීසි:  Portuguese language),(පෘතුගීසි:Idioma Portugues) පෘතුගාලයේ ජනයාගේ භාෂාවයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෘතුග්‍රීසි_භාෂාව&oldid=447605" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි