පිරමීඩ (බහුරුත්හරණය)

(පිරමීඩ (වක්‍රෝත්තිහරණය) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පිරමීඩ_(බහුරුත්හරණය)&oldid=479259" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි