පිටපත් සංස්කරණය (ඉංග්‍රීසි:  Copy editing, copyediting, manuscript editing) යනු යම් වාක්‍යයක, භාෂා විලාසය සහ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සංස්කාරකයෙකු කරන කාර්යය වේ.[2][3]

Example of non-professional copy editing in progress: the document finally published as[1]

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
  1. Phoebe Ayers (November 11, 2014). "Wikipedia, User-Generated Content, and the Future of Reference Sources" in David A. Tyckoson, John G. Dove (eds). Reimagining Reference in the 21st Century. Purdue UP. ISBN 9781557536983. සම්ප්‍රවේශය January 7, 2019.
  2. "What Is Copy Editing?". සම්ප්‍රවේශය March 25, 2016.
  3. Stainton, Elsie Myers (2002). The Fine Art of Copyediting. Columbia University Press. ISBN 9780231124782. සම්ප්‍රවේශය 21 February 2017.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පිටපත්_සංස්කරණය&oldid=512208" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි