පාතිමා යාඥා යනු පෘතුගාලයේ පාතිමාහි 1917 දී දේවමාතා දර්ශනය හා සම්බන්ධ කතෝලික යාඥා හතක එකතුවකි. වාර්තා වන පරිදි, පළමු යාච්ඤා දෙක ළමා දූරදර්ශී තිදෙනාට සාමයේ දූතයා විසින් ඉගැන්වූ අතර, ඊළඟ තුන පාතිමාවේ අප ස්වාමිදූ විසින්ම එම දරුවන්ට උගන්වන ලදී. ඔවුන් තිදෙනාගෙන් වැඩිමහල් සහ වැඩිම කාලයක් ජීවත්වූ ලුසියා ඩොස් සැන්ටොස් ට 1931 දී කන්‍යා සොහොයුරියක්ව සිටියදී ජේසුස් වහන්සේ විසින් දර්ශණයනයවී අවසාන යාච්ඤා දෙක ඉගැන්වූහ. යාච්ඤා හතෙන්, ජපමාල දශකයේ යාච්ඤාව(ජපමාල පංති යාච්ඤාව) වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සහ වඩාත් පුළුල් ලෙස පාරායනය වේ. පහත සෑම යාච්ඤාවක් සඳහාම, පෘතුගීසි මුල් පිටපත සමඟ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් ලබා දී ඇත.

පාතිමාවේ අප ස්වාමිදූගේ මුල් ප්‍රතිමාව.

සාමයේ දූතයා

සංස්කරණය

දේවධර්මීය යාච්ඤාව

සංස්කරණය

1916 වසන්තයේ දී, සාමයේ දූතයා පාතිමාවේ දරුවන් තිදෙනාට මෙම යාච්ඤාව ඉගැන්වූ අතර, ඔවුන් එය තුන් වරක් පුනරුච්චාරණය කළේය.

My God, I believe, adore, hope and love You! I ask pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You.[1]

Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e Vos não amam.[2]

එවිට දේව දූතයා, "මෙසේ යාච්ඤා කරන්න, ජේසුස් වහන්සේගේ සහ මරියාගේ හදවත් ඔබගේ කන්නලව්වල හඬට අවධානයෙන් සිටිති" යැයි කීය.[3] දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කිරීම, නමස්කාර කිරීම, බලාපොරොත්තුව සහ ආදරය කිරීම යනු ඇදහිල්ල, බලාපොරොත්තුව සහ දානය යන දේවධර්මීය ගුණධර්ම ප්‍රගුණ කිරීමයි.[4][5]

ත්‍රීත්වේක යාච්ඤාව

සංස්කරණය

1916 අගෝස්තු මාසයේදී දේවදූතයා පෙනී සිටිමින් දරුවන්ට මෙම යාච්ඤාව ඉගැන්වූ අතර නැවතත් එය තුන් වතාවක් පුනරුච්චාරණය කළේය.

Most Holy Trinity, Father, Son, Holy Ghost, I adore You profoundly, and I offer You the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges and indifference with which He Himself is offended. And, through the infinite merits of His most Sacred Heart, and the Immaculate Heart of Mary, I beg of You the conversion of poor sinners.[6]

Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, (adoro-Vos profundamente) e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.[7]

පූජා කිරීම දිව්‍ය පූජාවට එරෙහිව මරණීය පාපයේ තත්වයක එය ලැබීම ඇතුළත් වේ.[8][9]

පාතිමාවේ අප ස්වාමිදූ

සංස්කරණය

ත්‍රීත්වේක යාච්ඤාව

සංස්කරණය

1917 මැයි 13 වන දින මුල් දර්ශනයේදී, අප ස්වාමිදූ දරුවන් ආලෝකයෙන් ස්නානය කළ අතර, ඔවුන් "[ඔවුන්ට] සන්නිවේදනය කරන ලද අභ්‍යන්තර ආවේගයකින් පෙලඹී ඇත", එබැවින් ඔවුහු මෙම යාච්ඤාව පැවසූහ.[10]

O most Holy Trinity, I adore You! My God, my God, I love You in the most Blessed Sacrament![11]

Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro. Meu Deus, meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.[12]

එය දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ සහ ශුද්ධවූ ත්‍රීත්වය තුල සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය.[13]

පිදීමේ යාඥාව

සංස්කරණය

1917 ජූනි 13 වන දින අප ස්වාමිදූ දරුවන්ට පැවසුවේ "පව්කාරයන් වෙනුවෙන් ඔබම කැප කරන්න, විශේෂයෙන් ඔබ යම් කැපකිරීමක් කරන සෑම අවස්ථාවකදීම [මෙම යාච්ඤාව] බොහෝ වාරයක් කියන්න".

O Jesus, it is for love of You, for the conversion of sinners, and in reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary.[14]

Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.[15]

ජපමාල පංති යාච්ඤාව

සංස්කරණය

යාච්ඤා අතරින් වඩාත් ප්‍රචලිත යාච්ඤාව ලෙස, මෙය බොහෝ විට සරලව හඳුන්වනු ලබන්නේ "පාතිමා යාඥාව" ලෙසිනි.[16] එදිනම (1917 ජූනි 13) ජපමාලයේ සෑම දශකයකටම පසුව මෙම යාච්ඤාව කීමට අප ස්වාමිදූ දරුවන්ට ඉගැන්වූවාය. දිනපතා ජපමාලය කියවීම දිගටම කරගෙන යාමට ඇය දරුවන් දිරිමත් කළාය.[17]

අහෝ මාගේ ජේසුනී, අපගේ පාපවලට සමාව දුන මැනව. නිරාගින්නෙන් අප ගලවා ගත මැනව. සියලු ආත්මයන්ද, විශේෂකොට ඔබගේ දයාව ඉතා වුවමනා ආත්මයන්ද, ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වාගත මැනව

O my Jesus, forgive us, save us from the fire of hell. Lead all souls to Heaven, especially those who are most in need.[18]

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as alminhas todas para o Céu, principalmente aquelas que mais precisarem.[19][20][Note 1]

ටූයි පල්ලිය

සංස්කරණය

1931 දී ස්පාඤ්ඤ දේශසීමාවෙන් ඔබ්බෙහි පිහිටි ටූයි නගරයේ කන්‍යා සොහොයුරියක්ව සිටියදී 1931 දී ජේසුස් වහන්සේ විසින් ලුසියා සොහොයුරියට පෞද්ගලිකව මෙම යාඥාවන් ඉගැන්වූ බව වාර්තා වේ. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ හෙළිදරව් කිරීම් පල්ලිය විසින් අනුමත කර නැත; 1916 සහ 1917 දේවදූත සහ දේවමාතා දර්ශන පමණක් අනුමත කර ඇත.[21]

පරිවර්තනයේ යාච්ඤාව

සංස්කරණය

By thy pure and Immaculate Conception, O Mary, obtain the conversion of Russia, Spain, Portugal, Europe and the whole world!සැකිල්ල:Cite quote

ගැලවීමේ යාච්ඤාව

සංස්කරණය

Sweet Heart of Mary, be the salvation of Russia, Spain, Portugal, Europe and the whole world.සැකිල්ල:Cite quote

මේවාද බලන්න

සංස්කරණය

කටුසටහන්

සංස්කරණය
 1. Note the minor differences in punctuation between these sources.

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
 1. Fatima in Lucia's Own Words (Sister Lucia's Memoirs), 15th edition, July 2007, p. 78
 2. Memórias da Irmã Lúcia, 13th edition, October 2007, p. 77
 3. Memoirs, p. 78
 4. "Catechism of the Catholic Church, The Theological Virtues". vatican.va (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2022-10-18.
 5. "Catechism of the Catholic Church, paragraphs 1840-1844". vatican.va (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2022-10-18.
 6. Memoirs, p. 79
 7. Memórias, p. 79
 8. "The Validity of the Eucharist and Mortal Sin". National Catholic Register (ඉංග්‍රීසි බසින්). 2022-11-25. සම්ප්‍රවේශය 2022-10-18.
 9. see 1 Corinthians 11:29, "For anyone who eats and drinks without discerning the body [of Christ], eats and drinks judgment on himself."
 10. Memoirs, p. 175
 11. Memoirs, p. 176
 12. Memórias, p. 174
 13. Catechism of the Catholic Church 1415
 14. Memoirs, p. 178
 15. Memórias, p. 176
 16. "The brilliance of the Fatima Prayer | CatholicHerald.co.uk". catholicherald.co.uk. 2017-10-14 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
 17. Memoirs, pp. 179–180
 18. Memoirs, p. 179
 19. Memórias, p. 177
 20. William Thomas Walsh, Our Lady of Fátima, 1947, See footnote on page 225.
 21. VATICAN.VA: Message of Fatima

බාහිර සබැඳි

සංස්කරණය

සැකිල්ල:Our Lady of Fátima සැකිල්ල:Catholic Prayers සැකිල්ල:Virgin Mary

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාතිමා_යාච්ඤා&oldid=519810" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි