පාගොඩ ජන්තවංශ තෙරණුවෝ

පාගොඩ ජන්තවංශ තෙරණුවෝ යනු බෞද්ධ භික්ෂුවක් වන්නාහ. භාරතනාග ලෙන්ආරන්‍යය තන්තිරිමලේ අනුරාධපුරයහි වැඩවසයි.

පාගොඩ ජන්තවංශ තෙරණුවෝ
උපතශ්‍රී ලංකා
වාසස්ථානයභාරතනාග ලෙන්ආරන්‍යය තන්තිරිමලේ අනුරාධපුරය
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
ආගමබෞද්ධ

චරිතාපදානයසංස්කරණය

සංක්‍ෂිප්ත විස්තරයසංස්කරණය

පාගොඩ ජන්තවංශ තෙරණුවෝ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාගොඩ_ජන්තවංශ_තෙරණුවෝ&oldid=444029" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි