ප්‍රෝටියසෝම යනු සමස්ත සුන්‍යෂ්ටිකයන් සහ ආකියාවන් තුල, සහ සමහරක් බැක්ටීරියාවන් තුලද ඇති ප්‍රෝටීන සංකීර්ණයෝ වෙති. සුන්‍යෂ්ටිකයන් තුල, ඒවා පිහිටන්නේ න්‍යෂ්ටිය සහ සෛලප්ලාස්මය තුලය. [1] පෙප්ටයිඩ බන්ධන බිඳීමේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් වන ප්‍රෝටීන් ජීරණය මගින්, අනවශ්‍ය හෝ පලුදුවූ හෝ ප්‍රෝටීන හායනය කිරීම, ප්‍රෝටියසෝමයන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යය වෙයි.

ප්‍රෝටියසෝමයක කාටූන් නිරූපණයක්. නලය (නිල්) කුල එහි සක්‍රීය අඩවි සංවරණය වී ඇත. ප්‍රෝටීන හායනය කෙරෙන, නාශක කුටීරය වෙත ඇතුළුවීම වැසුම් (රතු; මෙම අවස්ථාවෙහිදී, 11S යාමක අංශු) විසින් නියාමනය කෙරෙයි.
ඉහත ප්‍රෝටියසෝමයේ උඩු දසුන.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. පීටර්ස්, ජැන්-මයිකල්; ෆ්‍රෑන්ක්, වර්නර් ඩබ්.; ක්ලෙයින්ෂ්මිට්ඩ්, ජර්ගන් ඒ. (1994). "ඩිස්ටින්ක්ට් 19 S ඇන්ඩ් 20 S සබ්කම්ප්ලෙක්සර්ස් ඔෆ් ද 26 S ප්‍රෝටියසෝම් ඇන්ඩ් දෙයා ඩිස්ට්‍රිබ්‍යුෂන් ඉන් ද න්‍යක්ලියස් ඇන්ඩ් ද සයිටොප්ලසම්". ද ජර්නල් ඔෆ් බයොලොජිකල් කෙමිස්ට්‍රි. 269 (10): 7709–18. PMID 8125997. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රෝටියසෝම්&oldid=251942" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි