ප්‍රවර්ගය:Templates with math errors


Description: This category lists templates, that have errors when rendering the <math> tag, due to syntax errors in the equations. Pages should not be added manually.

Some template here document errors in syntax so this is not expected to be empty

See

The categorization of pages by namespace is controlled by MediaWiki:Math-tracking-category-error.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Templates_with_math_errors&oldid=557540" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි