ප්‍රවර්ගය:Chembox container only

This category contains articles that use {{chembox}} only to contain subsections (like {{Chembox Hazards}}). Populated by setting |container_only=yes.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Chembox_container_only&oldid=538607" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි