ප්‍රවර්ගය:BLP articles lacking sources

BLP articles lacking sources
(refresh)
සියලු ලිපි1
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

Please add articles to this category by using {{BLP sources}} or {{BLP unsourced section}}.

This category is for articles about biographies of living persons lacking sufficient reliable references. Articles appear here through the {{BLP sources}} and {{BLP unsourced section}} templates. Those biographical articles that are totally unsourced should use the {{BLP unsourced}} template, instead. Some BLP articles use the ordinary maintenance templates rather than the BLP-specific templates. These can be found using this search.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:BLP_articles_lacking_sources&oldid=518835" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි