ප්‍රවර්ගය:ෂිගා ප්‍රාන්තය

ෂිගා ප්‍රාන්තය (滋賀県 ඉංග්‍රීසි:  Shiga Prefecture, Shiga-ken?), ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

"ෂිගා ප්‍රාන්තය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.