ප්‍රවර්ගය:විශ්වවේදය

Cosmology is the study of the origin, evolution, and eventual fate of the universe.

Physical cosmology is the scholarly and scientific study of the origin, evolution, large-scale structures and dynamics, and ultimate fate of the universe, as well as the scientific laws that govern these realities.

Religious cosmology or mythological cosmology is a body of beliefs based on mythological, religious, and esoteric literature and traditions of creation and eschatology.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

P

"විශ්වවේදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:විශ්වවේදය&oldid=549050" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි