ප්‍රවර්ගය:වර්ග සංහාරය

Genocide is intentional action to destroy a people (usually defined as an ethnic, national, racial, or religious group) in whole or in part. The United Nations Genocide Convention, which was established in 1948, defines genocide as "acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group".

"වර්ග සංහාරය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:වර්ග_සංහාරය&oldid=572136" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි