බෞද්ධ භාවනා

බුදු දහමේ උගන්වන භාවනා

1 සමථ භාවනාව හෙවත් කර්මස්ථාන භාවනාව

2 විදර්ශනා භාවනාව

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:බෞද්ධ_භාවනා&oldid=439179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි