ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ ලෝගෝව

ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය (ඉංග්‍රීසි:  Recycling) යනු අපද්‍රව්‍ය නැවත භාවිතා කළ හැකි ද්‍රව්‍ය බවට පත්කිරීමයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය&oldid=357701" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි