ප්‍රකාශන හිමිකම

ප්‍රකාශන හිමිකම (ඉංග්‍රීසි:  Copyright) යනු නීතිමය අයිතියකි. [1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "ප‍්‍රකාශන හිමිකම් නීතිය". Retrieved 2017-03-31.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රකාශන_හිමිකම&oldid=395306" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි