ප්‍රකාශතන්තුරේක්ෂය

ලැපරොස්කොපි (ඉංග්‍රීසි:  Laparoscopy) යනු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දී රෝග විනිශ්චය සඳහා භාවිතා කරන පරීක්ෂණයකි.[1]

Laparoscopy
Intervention
Blausen 0602 Laparoscopy 02.png
Illustration of Laparoscopy
ICD-9-CM54.21
MeSHD010535
OPS-301 code:1-694

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "දරුළුල ප්‍රමාදවීමට හේතු විමසන ලැපරොස්කොපි (Laparoscopy) පරීක්ෂණය". සම්ප්‍රවේශය 2019-03-05.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රකාශතන්තුරේක්ෂය&oldid=432651" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි