ප්ලූටෝගේ චන්ද්‍රයෝ

ප්ලූටෝ නම් වන වාමන ග්‍රහලෝකය සතුව චන්ද්‍රයන් පහක් (5) පවතී.

Styx (moon).jpgKerberos (moon).jpg
Nix best view-true color.jpgHydra Enhanced Color (cropped).jpg
Charon in True Color - High-Res.jpg

(Images not to scale)

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්ලූටෝගේ_චන්ද්‍රයෝ&oldid=437240" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි