ඇලකුරු පෙළ

[සිරස්තල පෙළ][[ගොනුව:මාධ්‍යය:නිදසුන.jpg ---- ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න]]සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පශු_ශල්‍යවේදී&oldid=269121" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි