පල්ලෙකැලේ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රධාන පරිපාලන නගරයයි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පල්ලෙකැලේ&oldid=276526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි