පරිශීලක:HBC Archive Indexerbot/OptIn

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:HBC_Archive_Indexerbot/OptIn&oldid=511902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි