රනිල පිටි (බොහෝ කොට උඳු පිටි) වලින් සාදන රසවත් පෝෂ්‍යදායී [1]ආහාරයකි.

පපඩම්
Papadsbangalore.jpg
ආහාරයට සැකසූ පපඩම්
Origin
වෙනත් නම් name(s)පපඩං, අප්පාලම්, පොපඩම්
ආරම්භවූ ප්‍රදේශයIndian subcontinent
Details
Main ingredient(s)උඳු, කඩල, ආදී රනිල බෝග පිටි වර්ග
Variationsහාල් පපඩම්, අර්තාපල් පපඩම්, ඉස්සො පපඩම්

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-legume-products/7549/2
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පපඩම්&oldid=324842" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි