පන්ජාබය, ඉන්දියාව

(පන්ජාබය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

(Punjab) උතුරු ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයකි. අගනුවර: චන්දිගාර්හ්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පන්ජාබය,_ඉන්දියාව&oldid=550226" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි