නෝට්පෑඩ් (මෘදුකාංගය)

නෝට්පෑඩ් වනාහි මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් සඳහා වූ වදන් සකසුවකි. 1985 දී එළිදැක්වුණු වින්ඩෝස් 1.0 සිට සියළුම මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පඬතීන්හි අන්තර්ගත ය.

නෝට්පෑඩ්
ගොනුව:Notepad.png
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
ගොනුව:Notepad Vista.png
වින්ඩෝස් 7 තුල නෝට්පෑඩ්
තොරතුරු
වර්ගයවදන් සකසුව
අඩංගුයි සමගසියළුම මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් සංස්කරණ තුල
ආශ්‍රිත සංරචක
වර්ඩ්පෑඩ්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නෝට්පෑඩ්_(මෘදුකාංගය)&oldid=433534" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි