නොබෙල් සාම ත්‍යාගය, නොබෙල් ත්‍යාග 5න් එකකි. නෝවීජියානු නොබෙල් කමිටුව මගින් ත්‍යාග ලාභායා තීරණය කෙරේ.

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය
ප්‍රදානය කෙරෙනුයේOutstanding contributions in peace
ප්‍රදානය කෙරෙන්නේNorwegian Nobel Committee on behalf of the estate of Alfred Nobel
ස්ථානයඔස්ලෝ
පළමුවෙන් ප්‍රදානය කෙරුණේ1901
නිල වෙබ් අඩවියNobelprize.org
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොබෙල්_සාම_ත්‍යාගය&oldid=419077" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි