නූතන මුද්‍රණ තාක්ෂණය.


ලොව පුරා වසරකට පිටු ට්‍රලියන 45 ම මුද්‍රණය වේ. “ 2005 ” 2006 දී දළ වශයෙන් අැමරිකාව තුල මුද්‍රණ ආයතන 3700 ක් තිබූ අතර ඒවායේ වටිනා කම උස ඩොලර් මිලියන 112 විය. එක්සත් ජන පද මුද්‍රණ වෙළද ෙපාල තුල 12,5% ක් ම සිදු කෙරුනේ අන්තර්ජාලය හරහාය.


අද පුවත් පත් හා පොත් මුද්‍රණය සදහා යොදා ගැනෙන්නේ ඔෆ්සෙට් ලිතෝග්‍රැෆික් නම් තාක්ෂණය යි. වෙනත් තාක්ෂණ නම්

  • පෑඩ් මුද්‍රණය - ත්‍රිමාන මුතුපටවල් මුද්ද්‍රණය කිරීමට යොදා ගැනේ.
  • ෆ්ලෙස්සොග්‍රැෆි - ලේබල්, පුවත් පත් සහ ආවරණ සදහා.
  • රිලිෆ් මුද්‍රණය - විශේෂයෙන් නාමාවලි සදහා.
  • තිර මුද්‍රණය - ටීෂර්ට් සහ ටයිල් සදහා.
  • රොටෝ ග්‍රැවල් - සගරා සහ ආවරණ සදහා.
  • ඉන්ක්ෙඡට් - පොත් හෝ ආවරණ කුඩා ගණනක් සදහා හෝ ගුණාත්මක බවින් වැඩි මුද්‍රණ සදහා මෙන් ම ටයිල් සදහා.
*ඩයි ට්‍රාන්‍‍‍‍ෆර්
  • ලේසර් මුද්‍රණය. - එදිනෙදා මුද්‍රණ කටයුතු සදහා උදාහරණ බිල්පත්ල බැංකු ලේඛන

ග්‍රැවර්

ග්‍රැවර් මුද්‍රනය යනු ඉන්ටැග් ලියෝ මුද්‍රණ තාක්ෂණයකි. මුද්‍රණ තලය මත මුද්‍රණය කල යුතු රූපය කුඩා කොටස් ලෙස නිර්මාණය කෙරේ. පසුව මේවා තින්ත වලින් පුරවා වැඩි පුර ඇති තීන්ත සූරා දමා රබල් රෝලනයක් මගින් කඩදාසි හා මුද්‍රණ තලය ඝට්ඨනය කෙරේ. මුද්‍රණ තල තඹ වලන් සාදන අතර එය ඩිජිටල් හෝ ලේසර් මගින් කපාගත හැක.

සගරා ,නාමාවලි, ඇසුරුම් මෙන්ම රෙදි වල ගුණාත්මක බවින් යුතු මුද්‍රණ කටයුතු සදහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කෙරේ. මුද්‍රය මෙන්ම ප්ලාස්ටික් තල සදහා යොදා ගෙනේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නූතන_මුද්‍රණ_තාක්ෂණය.&oldid=223609" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි