නිවර්තන වැසි වනාන්තරයක් යනු, දළ වශයෙන් නිරක්ෂයෙන් උතුරට හෝ දකුණට අක්ෂාංශ අංශක 28  ක් අතර පිහිටන පරිසර පද්ධති වර්ගයකි (කර්කටක නිවර්තනය සහ මකර නිවර්තනය අතර නිරක්ෂීය කලාපයෙහි).

බ්‍රසීලයේ ඇමේසන් වැසිවනාන්තරයෙහි ප්‍රදේශයක්. දකුණු ඇමරිකාවෙහි මෙමනිවර්තන වැසි වනාන්තරය තුල පෘථිවියෙහි විශාලතම ජීවී විවිධත්වය සිටිති.[1][2]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. වයි ද ඇමේසන් රේන්ෆොරස්ට් ඊස් සෝ රිච් ඉන් සිපීසීස්. Earthobservatory.nasa.gov (5 දෙසැම්බර් 2005). සම්ප්‍රෙව්ශය 28 මාර්තු 2013 දිනදී.
  2. වයි ද ඇමේසන් රේන්ෆොරස්ට් ඊස් සෝ රිච් ඉන් සිපීසීස්. ScienceDaily.com (5 දෙසැම්බර් 2005). සම්ප්‍රෙව්ශය 28 මාර්තු 2013.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිවර්තන_වැසි_වනාන්තර&oldid=286320" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි