දොළ යනු කුඩා දිය පහරකි. බොහෝ විට ජල පෝෂක වනාන්තරයකින් ඇරඹී දොළපාරක් කෙමෙන් කෙමෙන් ගංගාවක් බවට පත්ෙව්.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

 
රුසියාවේ දොලක්
 
අ.එ.ජ.හි දොළක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දොළ&oldid=261106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි