දෙවි-දේවතා නාමාවලිය

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

මෙම දේවතා නාමාවලිය ('list of deities) බුදු දහම, බහුදේවවාදී ආගම් සහ ආගමකට ඍජු සම්බන්ධයක් නැති දෙවිවරුන්ගේ සුචියකි.
වව ගෝඩ්, අල්ලාහ් වැනි ඒකදේවවාදී ආගම් මෙයට අදාල නැත.. For deified individuals see List of people who have been considered deities, Apotheosis, Imperial cult. For deities whose cult is fictional see List of deities in fiction.

දේවතාවන් වර්ගය අනුවසංස්කරණය

Lists of deities by type:

අහස සම්බන්ධසංස්කරණය

Chthonicසංස්කරණය

Human sphereසංස්කරණය

Demigods, Deified Heroesසංස්කරණය

ප්‍රදේශය අනුවසංස්කරණය

අප්‍රිකාවසංස්කරණය

ඇමරිකාවසංස්කරණය

ආසියාවසංස්කරණය

දකුණු ආසියාවසංස්කරණය

Ancient Near East / Caucasusසංස්කරණය

Central / Northern Asiaසංස්කරණය

East Asiaසංස්කරණය

Southeast Asiaසංස්කරණය

ඕස්ට්‍රේලියාව-Oceaniaසංස්කරණය

යුරෝපයසංස්කරණය

See alsoසංස්කරණය

සැකිල්ල:Theism

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙවි-දේවතා_නාමාවලිය&oldid=434967" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි