දෙවියන්වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් පරිකල්පනය වන්නේ අදහන්නාවූ මූලික වස්තුවක් ලෙස සහ උත්තරීතර පැවැත්ම ලෙසය.[1]

  1. Swinburne, R.G. "God" in Honderich, Ted. (ed)The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 1995.
වන්දනාමාන සඳහා දෙවියන්වහන්සේ නිරූපණය කෙරෙන ආකාර කීපයක්. (උඩ වම් පැත්තේ සිට) Christianity, Islam, Atenism, the Monad, Balinese Hinduism, and Zoroastrianism.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙවියන්වහන්සේ&oldid=524679" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි