සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදින් වටවූ මහාද්වීප වලට වඩා කුඩා දූපත් දිවයින් නමින් හැඳින්වේ.

පෘථිවියේ කුඩාම මහාද්වීපය ලෙස සැලකෙන ඔස්ට්‍රේලියාව සහ විශාලතම දිවයින ලෙස සැලකෙන ග්‍රීන්ලන්තය අතර සංසන්දනයක්. South of the Australian mainland is Tasmania, itself the 26th largest island.

මේවත් බලන්න

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දිවයින්&oldid=307161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි