සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදින් වටවූ මහාද්වීප වලට වඩා කුඩා දූපත් දිවයින් නමින් හැඳින්වේ.

මේවත් බලන්නසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දිවයින්&oldid=307161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි