දෑකැත්ත යනු මිනිසා විසින් අතින් ගොයම් කැපීමේ දී ගොයම් කැපීම සදහා භාවිතා කරන උපකරණය හෙවත් ආයුධ යයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෑකැත්ත&oldid=469408" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි