දන්ත පථ එසේත් නැත්නම් දත් මැලියම් (ඉංග්‍රීසි:  Dental plaque) යනු විදුරුමස් දාරය සහ දත් මත තැන්පත් වන ද්‍රව්‍යයකි.[1][2]

දන්ත පථ අනාවරක ජෙල්: භාවිතයට පෙර (ඉහල) සහ භාවිතා කළ පසු (පහල)

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "දරුවන්ට වැළඳෙන දත් ලෙඩ". සම්ප්‍රවේශය 2019-02-12.
  2. "දත් අවලස්සන කරන කළු ඉර". සම්ප්‍රවේශය 2019-02-12.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දන්ත_පථ&oldid=431792" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි