සාපේක්‍ෂ පැති

(දකුණු පැත්ත වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මිනිසා හෝ වෙනත් සත්ත්වයෙකුට සාපේක්‍ෂව අවකාශයේ පැති සාපේක්‍ෂ පැති නම් වේ.

ප්‍රධාන පැතිසංස්කරණය

  • වම
  • දකුණ
  • ඉස්සරහ
  • පිටිපස්ස
  • උඩ
  • යට
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාපේක්‍ෂ_පැති&oldid=360595" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි