දකුණු කර්ණිකාව (ඉංග්‍රීසි:  Right atrium) යනු හෘදයෙහි කුටීරයකි.[1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය" (PDF). Retrieved 2019-03-07.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දකුණු_කර්ණිකාව&oldid=432812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි