තෙලංගනාව දක්ෂිණ භාරතයේ ප්‍රාන්තයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තෙලගානා&oldid=496866" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි