තුලිත ලකුණු පත්‍රය

තුලිත ලකුණු පත්‍රය (ඉංග්‍රීසි: balanced scorecard (BSC)) යනු ඔවුන්ගේ පාලනය යටතේ සිටින කාර්ය මණ්ඩලයෙහි කාර්යයන් ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ සෙවිල්ලෙන් සිටීමට හා එම ක්‍රියාවන් නිසා ඇති වන ප්‍රතිවිපාක අවේක්ෂණය කිරීමට කළමනාකරුවන් විසින් භාවිතා කල හැකි, පරීක්ෂිත සැලසුම් ක්‍රම සහ ස්වයංක්‍රියකරණ මෙවලම් වලින් සහාය සැපයෙන, අර්ධ- සම්මත ව්‍යුහගත වාර්තාවක් වන්නාවු උපායමාර්ගික කාර්යඵල කළමනාකරණ මෙවලමකි. [1]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. 2GC බැලන්ස්ඩ් ස්කෝර්කාඩ් යූසේජ් සර්වේ, "එෆ්ඒකිව් ආන්ස්වර්: වට් ඊස් ද බැලන්ස්ඩ් ස්කෝර්කාඩ්?"
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තුලිත_ලකුණු_පත්‍රය&oldid=534394" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි