• තරංග ප්‍රචාරනය වන දිශාවට ලම්බකව අංශු කම්පන වන තරංග තීර්යක් තරංග නම් වේ.
  • සෑම ලක්ෂයකම සරල අනුවර්ථීය චලිතයක යෙදේ.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තීර්යක්_තරංගය&oldid=469353" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි