දරුවකුගේ දෙමාපියන්ගෙන් පුරුෂ පාර්ශවය තාත්තා හෙවත් අප්පච්චී නමින් හැඳින්වේ.

පියෙකු තම පුතු සමඟ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාත්තා&oldid=469339" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි