පියෙකු තම පුතු සමඟ

දරුවකුගේ දෙමාපියන්ගෙන් පුරුෂ පාර්ශවය තාත්තා හෙවත් අප්පච්චී නමින් හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාත්තා&oldid=250469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි