ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

ඩොනමෝර් කොමිෂන් සභාව විසින් තනන ලද, ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යනු ක්‍රි.ව.1931 වසරෙහි සිට 1947 දක්වා බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවෙහි ව්‍යවස්ථාව විය. ක්‍රි.ව.1947 වසරෙහිදී සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගන් මෙය ප්‍රතිස්ථාපනය කෙරිණි.

පළමුව එය, වැඩිහිටි සර්වජන ඡන්ද බලය සහිතව මහා මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඉඩ සලසමින්, බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යය ( ඕස්ට්‍රේලියාව, දකුණු අප්‍රිකාව සහ කැනඩාව යන "සුදු" ඩොමීනියන් රාජ්‍යයන්ට පරිබාහිරව) තුල පැවැති එකම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විය. මෙය එය සැලකිය යුතු ප්‍රවර්ධනයක් විය. පළමු වතාවට, බටහිර යුරෝපියානු අධිරාජ්‍යයන් තුල පැවැති, "පරාධීන", කොකේසියානු-නොවන රටක් සඳහා, එක්-පුද්ගලයෙකුට, එක්-ඡන්දයක් සහ දේශීය කටයුතු පරිපාලනය සඳහා බලය ලබා දෙන ලදි. මෙය වනාහී, ආසියානු, අප්‍රිකානු සහ කැරිබියානු ජාතීන් රොත්තකට යටත්විජිතවාදී/රාජකීය බන්ධන වලින් නිදහස ලබාදීමට, එහි සාර්ථකත්වය විසින් සහතිකයක් ලබා දීමට නියමිතවූ නියමු ව්‍යාපෘතියක් විය.

දෙවනුව, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ බහු-වාර්ගික ප්‍රශ්න පිළිබඳ විසඳුම් සෙවීම සඳහා, එය විසින් කාරක සභා ක්‍රමයෙහි රජයක් පිහිටුවන ලදි. මෙම ක්‍රමය යටතේ, කිසියම් තනි වාර්ගික ප්‍රජාවකට දේශපාලන අංගනයෙහි ප්‍රමුඛතාවය ගත නොහැකි විය. ඒ වෙනුවට, සෑම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක්ම අධීක්ෂණය කරනු ලැබුවේ සියළු වාර්ගික ප්‍රජාවන්ගෙන් සමන්විතවූ පාර්ලිමේන්තු සභිකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් කාරක සභාවක් විසිනි.

ඩොනමෝර් කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් පත් කරනු ලැබුවේ සමාජවාදියෙකු වූ සිඩ්නි වෙබ් විසිනි. 1927 වසරෙහි ලිබරල්-කම්කරු සභාග රජයෙහි, යටත්විජිත සඳහා රාජ්‍ය ලේකම් ලෙසින් සුළු කාලසීමාවක් තුල වෙබ් සේවය කලේය.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  • රසල්, ජේන් (1982). කමියුනල් පොලිටික්ස් අන්ඩර් ද ඩොනමෝර් කන්ස්ටිට්‍යුෂන්. කොළඹ: කිසර ප්‍රකාශකයෝ.