ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකය

ජජටය

  1. යළියොමුව ඉලක්ක පිටු නම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඩෙස්ක්ටොප්_පරිගණකය&oldid=479805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි