ටෙහ්රාන් යනු ඉරානයේ අගනුවර සහ විශාලම නගරයයි. එය ටෙහ්රාන් පලාතේ අගනුවරද වෙයි. ඒ වගේම එය බටහිර ආසියාවේද විශාලම නගරය වෙයි.

ටෙහ්රාන්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටෙහ්රාන්&oldid=485804" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි