ටෙලිවීසා (Grupo Televisa, S.A.B.) යනු මෙක්සිකානු මාධ්‍ය සමාගමකි. එය 1973 දී එමිලියෝ අස්කරාගා විදෝරෙටා විසින් ආරම්භ කරන ලදී.

Televisa.jpg
TELEVISA CHAPULTEPEC.jpg
TelevisaBldgDF.JPG
Televisa Santa Fé - panoramio.jpg
Plaza Televisa 002.jpg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටෙලිවීසා&oldid=476252" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි