ටීක් බෝල

කුඩා ගෝලාකාර සෙල්ලම් බඩුවක්

කුඩා බෝල වර්ගයකි. සාමාන්‍යයෙන් වීදුරු වලින් සාදන මේවා බොහෝවිට ළමුන් සෙල්ලම් කිරීමෙදී යොදාගනී.

විවිධ ප්‍රමාණයේ විවිධ වර්ගවල ටීක් බෝල

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටීක්_බෝල&oldid=377669" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි