ටාගස් නදිය ලෝක උරුම ලැයිස්තු ගත නගරයක් වන ස්පාඤ්ඤයේහි, ටොලේඩෝ හරහා ගලා යයි.

ටාගස් නදිය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටාගස්&oldid=272570" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි