ටාටර් දේශය (Tatarstan)


ටාටර් දේශය යනු රුසියාව තුල පිහිටි ස්වයං පාලිත ප්‍රාන්තයකි. මොස්කව් නුවර සිට කිලෝ මීටර 800ක් (සැතපුම් 497 ක්) නැගෙනෙහිර දෙසට වන්නට මෙය පිහිටා ඇත. වොල්ගා සහ කාමා යන ගංගා දෙකට මැදිවී පිහිටා ඇති ටාටර් දේශය, ඌරල් කඳුවැටියේ නැගෙනෙහිර බෑවුම් දක්වා විහිදී යයි. මෙහි අගනගරය "කසාන් නගරය" (City of Kazan) වන අතර, බහුතර ජනගහනය ටාටර් ජාතිකයෝ වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටටාර්ස්ථාන්&oldid=469308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි