ජූලි 24, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 205 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 206 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 160 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූලි_24&oldid=270767" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි