ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:

ජූනි 3, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 154 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 155 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 211 ඉතිරිව තිබේ .

විශේෂ සිදුවීම්සංස්කරණය

උපන්දිනසංස්කරණය

මරණසංස්කරණය

නිවාඩු දිනයන් හා අනුස්මරණසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_3&oldid=393614" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි