සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:

ජූනි 24, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 175 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 176 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 190 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_24&oldid=393623" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි